SADRŽAJ KNJIGE O KAPARU

PREDGOVOR

1. UVODNIK
Zašto knjiga o kaparu
Kome je knjiga namijenjena

2. OSNOVNI PODACI O KAPARU
2.1 Uvod
2.2 Nazivi
2.3 Uvjeti okoline
2.3.1 Klima
2.3.2 Tlo
2.4 Vrste, varijeteti u mediteranskom dijelu Europe
2.4.1 Capparis spinosa L. var. spinosa
2.4.2 Capparis spinosa L. var. inermis Turra

3. PRIRODNI RAST
3.1 Uvod
3.2 Korijenje iz sjemena
3.3 Kapar na uzmorskim kamenjarima, mrkintama, hridima, liticama
3.4 Kapar na starim kamenim zidovima povezanim krečastim malterom
3.5 Kapar u starim betonskim zidovima
3.6 Kapar na drugim mjestima

4. KULTIVIRANI UZGOJ
4.1 Uzgoj u svijetu i kod nas
4.2 Problemi u reprodukciji kapara
4.3 Kapar u suhozidu
4.4 Plantažni uzgoj
4.4.1 Područja plantažnog uzgoja
4.4.2 Ponešto o radovima na plantaži kapara
4.4.2.1 Priprema tla
4.4.2.2 Njega plantaže
4.4.2.3 Berba
4.4.3 Tipovi nasada

5. KAPAR U GASTRONOMIJI

6. ŠTETOČINJE I ZAŠTITA

7. KAPAR – MOGUĆI PODUZETNIČKI PROJEKTI
7.1 Proizvodnja sadnica
7.2 Branje pupoljaka, kaparuna, listova i skupljanje sjemena
7.3 Konzerviranje, pakiranje i trgovina pupoljaka kaparuna i listova
7.4 Plantažni uzgoj
7.4.1 Ideja
7.4.2 SWOT – analiza
7.4.3 Poslovni plan
7.5 Ekološka proizvodnja
7.6 Osnovne usporedbe plantažnog uzgoja kapara, loza, masline i lavande
7.7 Specijalizacija za korištenje kapara u hortikulturi i uređenju prikuća i njegova okoliša

8. KAPAR U PJESMI
8.1 „Kapara“, Ante Božanić – Pepe
8.2 „Kapari u dvoru“, Miki Bratanić
8.3 „Kapar“, Miki Bratanić
8.4 „Kapara“, Arsen Dedić
8.5 „Kapar“, Jakša Fiamengo
8.6 „Pupoljak kapare“, Jakša Fiamengo
8.7 „Kapar“, Ivica Jakšić – Puko
8.8 „Ples kapare“, Željko Kuluz
8.9 „Pisma o kapari“, Branka Mlinar
8.10 „Samoća“, Izvor Oreb
8.11 „Pohvala kapari“, Luko Paljetak

9. KAPAR U SLIKARSTVU

10. KAPAR – TRADICIJA I IDENTITET PROSTORA – GRADITELJSKO NASLIJEĐE
10.1 Prirodni kameniti uzmorski otočni i kopneni tereni
10.2 Kultivirani prostori i krajolici
10.3 Izvorno pučko graditeljstvo stambenih i pratećih sadržaja
10.4 Kamene građevine – dvorci, kašteli, tvrđave, palače, samostani, stare crkve, ljetnikovci
10.5 Suvremene građevine od kamena i betona i njihova uređenja u duhu tradicije prostora i graditeljskog naslijeđa
10.6 Konzervatorstvo – konzervatori i kapar

Knjiga sadrži 523 forografije u boji.